De koop-verkoopovereenkomst van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar op 20 oktober 2022

Handelshuur:
overzicht van relevante rechtspraak

Webinar op 18 november 2022

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar op 20 oktober 2022

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Vermogensstructurering via levensverzekeringen : wat is de impact van de hervorming van het erf- en huwelijksvermogensrecht? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 14/03/2018

De hervormingen van zowel erf- als huwelijksvermogensrecht hebben ook een impact hebben inzake de vermogensstructurering via levensverzekeringen, zodat hiermee terdege rekening moet gehouden worden.

LegalNews.be vroeg aan dhr. Paul van Eesbeeck meer info.

Wat is vooreerst de impact van de reeds gestemde hervorming van het erfrecht?

De hervorming van het erfrecht heeft de inbrengregels op levensverzekeringen hertekend: het huidige vermoeden dat de aanduiding van de begunstigde met vrijstelling van inbreng is gebeurd, wordt door het nieuwe erfrecht omgewoeld. Zowel de nieuwe regeling als dusdanig als diens werking in de tijd roepen echter vragen op.

Met welke wijzigingen dient men rekening te houden na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht?

De hervorming voorziet met betrekking tot het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen tussen echtgenoten getrouwd met gemeenschap van goederen drie hypothesen:

1. Indien de verzekerde prestatie niet opeisbaar wordt bij de ontbinding van het huwelijk, zijn de aanspraken ontleend aan de levensverzekering eigen mits vergoeding

2. Indien de verzekerde prestatie opeisbaar wordt bij de ontbinding van het huwelijk door overlijden van een echtgeno(o)t(e), zijn de aanspraken ontleend aan de levensverzekering:

  • eigen mits vergoeding, wanneer het een levensverzekering betreft die is gesloten door de langstlevende echtgeno(o)t(e) in zijn/haar eigen voordeel
  • eigen zonder vergoeding, wanneer het een levensverzekering betreft gesloten door de overleden echtgeno(o)t(e) in het voordeel van de andere echtgeno(o)t(e)

3. indien de uitkering gebeurt tijdens het huwelijk, zijn de aanspraken ontleend aan de levensverzekering gemeenschappelijk (met gebeurlijke vergoeding aan het eigen vermogen als er ook premies werden betaald met eigen gelden).

Wanneer de levensverzekering gesloten werd vóór het huwelijk, gelden er andere regels.

Tijdens de Themadag ‘Verzekeringsrecht: 6 actuele topics’, welke doorgaat in Gent op 15 juni 2018 zal dhr. Paul Van Eesbeeck tijdens de sessie ‘De begunstigingsclausule in een levensverzekering. Erfbelasting en successieplanning via beleggingsverzekering’ de impact van de hervormingen van erfrecht en huwelijksvermogensrecht aan bod laten komen.