Verhaal bij de Rechtbank tegen een negatieve voorafgaande beslissing mogelijk (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)

Publicatiedatum: 20/01/2020

Het Hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 14 januari 2020 beslist dat een vordering  tot vernietiging van een voorafgaande beslissing van Vlabel ontvankelijk is. In eerste aanleg had de Rechtbank de vordering onontvankelijk verklaard wegens gebrek aan actueel belang.

Dit arrest is belangrijk omdat de rechterlijke macht hierdoor in de toekomst een controle zal kunnen uitoefenen op het al dan niet wettig karakter van voorafgaande beslissingen van Vlabel, onder meer in de materie van de schenk- en erfbelasting.

Bij een negatieve voorafgaande beslissing, waarvan het wettig karakter in twijfel kan worden getrokken, moet derhalve overwogen worden cliënten te adviseren een vordering in te stellen in plaats van zich te  conformeren aan de onjuiste beslissing.

Lees hier het originele artikel