Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Vastgoed anno 2022’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Voordeelpakket ‘Successieplanning’

4 webinars on demand

Tot vier jaar gevangenisstraf voor handel met voorkennis op de beurs (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law)

Publicatiedatum: 01/09/2017

Wie misbruik maakt van zijn voorkennis om op het juiste moment beurshandelingen te verrichten riskeert 4 jaar gevangenisstraf, dat is 4 keer meer dan voorheen. Dat is het gevolg van de gewijzigde wetgeving die sinds 21 augustus 2017 van kracht is. Daarnaast is ook het soort handelingen dat strafbaar wordt gesteld serieus uitgebreid. Uitkijken dus wanneer u over informatie over effecten of aandelen beschikt en op de beurs actief bent!

De wet brengt een aantal preciseringen en aanvullingen aan met betrekking tot de vroegere regeling. Zo wordt gespecifieerd dat misbruik van voorkennis strafbaar is ten aanzien van alle personen die opzettelijk gebruik maken van voorwetenschap voor eigen of andermans rekening. De  omstandigheden waarin zij van de voorwetenschap kennis hebben gekregen zijn niet relevant. Bijgevolg geldt de strafbaarheid niet enkel voor personen die als bestuurder, investeerder, werknemer of tussenpersoon kennis hebben gekregen van de voorwetenschap. De strafbaarstelling geldt bijvoorbeeld ook voor familieleden of kennissen die via hun relatie met hoger vermelde personen kennis hebben gekregen van de voorwetenschap.

De wetswijziging voorziet daarnaast ook in een uitbreiding van de verboden handeling. Het is niet enkel meer strafbaar om het financiële instrument waarover men kennis heeft te verwerven of te vervreemden. Ook het wijzigen van een order dat werd geplaatst vooraleer de betrokken persoon over de voorwetenschap beschikte, wordt nu strafbaar gesteld.

De wet verzwaart bovendien aanzienlijk  de strafmaat. Terwijl misbruik van voorkennis in het verleden slechts strafbaar werd gesteld met een maximum gevangenisstraf van 1 jaar, is vanaf nu een gevangenisstraf van 4 jaar mogelijk.

De zware financiële gevolgen van het misdrijf, die al voorzien waren onder de vroegere wet, blijven behouden.

Er kan een geldboete worden opgelegd tot 80 000,00 euro en de overtreder kan bijkomend worden veroordeeld tot betaling van een som die overeenstemt met maximum het drievoud van het vermogensvoordeel dat hij uit het misbruik heeft behaald.

Lees hier het originele artikel