Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


Vermogens- en fiscale delicten:
met wie en hoe onderhandelen?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023

Successieplanning in Luxemburg, toch niet altijd zo voordelig? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten

Wanneer Belgen naar Luxemburg verhuizen, wordt vaak beperkte aandacht besteed aan de successieplanning. Luxemburg staat er namelijk om bekend, zeker in vergelijking met België, een lage successiedruk te hebben.

De tarieven in de erfbelasting lopen op van 0% tot 48% in functie van enerzijds het verwantschap tussen de erflater en de desbetreffende erfgenaam en anderzijds de grootte van de portie in de nalatenschap die men verkrijgt waarbij tussen echtgenoten een vrijstelling van erfbelasting geldt en het tarief ten aanzien van de kinderen beperkt is tot 8%. Hierbij wordt gesteld dat elk kind zijn/haar wettelijk erfdeel vrij van belasting kan verkrijgen. Dit is het deel waarop de kinderen aanspraak kunnen maken ingevolge de wettelijke devolutie. In België is dit de helft van de nalatenschap.

De vraag rijst echter op basis van welk erfrecht het wettelijk erfdeel en het beschikbaar deel worden vastgesteld. Deze begrippen bepalen immers de fiscaliteit, met name de toepasselijke tarieven. De Belgische regels, dewelke in principe op de vererving van toepassing zijn, verschillen van het Luxemburgs erfrecht. Gelet op haar fiscale soevereiniteit heeft Luxemburg uiteraard de mogelijkheid om hiervoor naar haar eigen erfrechtelijke regels te verwijzen, doch wordt er louter aan voormelde begrippen gerefereerd zonder verdere verduidelijking. In een grensoverschrijdende context zou de belastingplichtige eventueel een eigen invulling kunnen geven (nationaal erfrecht dan wel Luxemburgs erfrecht) al naargelang de fiscale impact.

Een belangrijk aandachtspunt is dat de successierechten in hoofde van de kinderen dan wel beperkt kunnen zijn, maar dat er een aanzienlijk risico op meerwaardebelasting bestaat bij de overdracht van bepaalde vermogensbestanddelen.

Het Luxemburgs fiscaal wetboek kent namelijk een bepaling die “de overdracht om niet” van bepaalde vermogensbestanddelen onderwerpt aan meerwaardebelasting. Met een “overdracht om niet” wordt zowel de schenking bij leven als de vererving bij overlijden bedoeld wanneer de schenker in Luxemburg woont en de begunstigde buiten Luxemburg. Meerwaardebelasting is verschuldigd indien de overdracht betrekking heeft op een participatie van meer dan 10% in het kapitaal van een vennootschap ongeacht of het een Luxemburgse, Belgische of buitenlandse vennootschap betreft. De belasting is dan verschuldigd op het verschil in waarde van de participatie op het ogenblik van de binnenkomst in Luxemburg en de waarde bij de overdracht.

Rekening houdend met voorgaande is een zekere voorzichtigheid geboden wanneer u als Luxemburgs fiscaal rijksinwoner zou beslissen om aandelen te schenken of na te laten aan uw kinderen die niet in Luxemburg wonen.

Bron: Cazimir Advocaten

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen