Ruil en registratiebelastingen. Standpunt Vlabel van 14 april 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 29/04/2020 

Hoewel de ruil traditioneel als voorbeeld van afhankelijke bepalingen wordt aanzien verschilt deze dus van de andere afhankelijke bepalingen (waar er sprake is van telkens twee overeenkomsten), vandaar dat er voor de ruil een ander specifiek artikel in de VCF is voorzien, nl. artikel 2.9.7.0.2 VCF (voorheen art. 45 Wb. Reg.).

Deze regel lijkt weliswaar sterk op de regel voor de onafhankelijke bepalingen wat de heffingstechniek betreft, maar situeert zich op een ander vlak (het gaat niet om de overeenkomst as such maar om de overdrachten die het voorwerp zijn van de overeenkomst).

Lees hier het uitgebreide volledige standpunt

Lees hier Bijlage 1 – Schema. Scriptum tussen dezelfde partijen met meerdere overdrachten van onroerende goederen die juridisch elkaars oorzaak zijn 

Lees hier Bijlage 2 – Voorbeelden