Puzzel opgelost! Rulingdienst verklaart bitcoin transactie fiscaal onbelastbaar (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin)

Publicatiedatum: 16/10/2019

De Dienst Voorafgaande Beslissingen bevestigt in een (nog) niet-gepubliceerde Ruling dat de verkoop van bitcoins volledig onbelast kan gebeuren. Lauwers & Seutin verkreeg de positieve uitspraak naar aanleiding van een belastingplichtige, die door het oplossen van een internetpuzzel een bedrag aan bitcoins won. Deze Ruling is opmerkelijk aangezien de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) een eerder strenge houding aanneemt ten aanzien van verrichtingen met cryptocurrencies en in de grote meerderheid van de gevallen oordeelt tot fiscale belastbaarheid.

Waar gaat het over: een zelfstandige IT professional, lostte in zijn vrije tijd een internetpuzzel op, waarvoor hij als “prijs” een omvangrijke bitcoinportefeuille ontvangt. Vervolgens ging de belastingplichtige over tot het verkopen van de bitcoinportefeuille door een aantal opeenvolgende transacties, die resulteerden in een aanzienlijke som geld.

Dat deze verrichtingen niet kunnen kwalificeren als een onroerend, roerend of een beroepsinkomen staat buiten kijf. Restte er enkel nog de vraag of een belastbaarheid als divers inkomen zich opdringt. Vooreerst, met betrekking tot de ontvangst van de bitcoins ingevolge de correcte oplossing van de puzzel, oordeelt de DVB dat deze ontvangst niet kwalificeert als een divers inkomen.  De DVB verwijst hiervoor naar de administratieve commentaar nr. 90/8 Com.IB dat bepaalt dat prijzen gewonnen in publiciteitswedstrijden niet worden beschouwd als diverse inkomsten. Voor wat betreft de liquidatie van de bitcoinportefeuille, oordeelt de DVB dat dit een normaal beheer van privévermogen betreft dat niet onderworpen is aan belasting.

Deze Ruling is dus een nieuw lichtpunt zowel voor enthousiaste cryptobeleggers als voor iedereen die graag puzzelt.

Lees hier het originele artikel