Mededeling over de tenuitvoerlegging van MIFID II : vrijstelling in verband met nevenactiviteiten en positielimieten op grondstoffenderivaten (FSMA)

Auteur: FSMA

Publicatiedatum: 01/12/2017

Deze mededeling verduidelijkt de te volgen procedure voor de entiteiten met een handelsactiviteit als nevenactiviteit die een vrijstelling wensen van de verplichting om over een vergunning als beleggingsonderneming te beschikken. Daarnaast verduidelijkt zij bepaalde aspecten van de met toepassing van MiFID II ingevoerde regeling inzake positielimieten op grondstoffenderivaten. De methodologie voor de vaststelling van de positielimieten wordt bepaald door de Gedelegeerde Verordening.

Lees hier de integrale mededeling