Kleinkinderen: kleinere erfenisrekening? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 19/10/2017

Het is niet ongebruikelijk dat grootouders er de voorkeur aan geven een deel van hun erfenis aan de kleinkinderen te geven, want meer en meer zijn hun eigen kinderen al gepensioneerd en hebben ze dat geld niet echt meer nodig. Burgerrechtelijk werd dit geregeld door in 2013 de erfenissprong te voorzien: kinderen verwerpen de nalatenschap van de ouders ten voordele van de eigen kinderen. Maar veel ‘erfenissprongen’ waren er nochtans niet: het fiscale prijskaartje bleef een hinderpaal. Want de Vlaamse schatkist wou geen verlies lijden door zo’n erfenissprong: kleinkinderen betalen dus heden ten dage minstens even veel successierechten als hun ouders hadden moeten betalen indien ze de erfenis niet verworpen hadden.

Op het eerst zicht kan je je de vraag stellen of dit financieel een verschil maakt, maar als er meer kleinkinderen dan kinderen zijn, vallen die kleinkinderen vaak in een lagere belastingschaal en dat maakt wél een aanzienlijk verschil.

Voorbeeld

Stel dat een erfenis bestaat uit €400.000 roerende goederen en er zijn 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Elk kind erft dus €200.000 roerende goederen. Het tarief van de erfbelasting is 3% op de eerste schijf van €50.000 en 9% op de schijf tussen €50.000 en 200.000, dat is in totaal  €1.500 (eerste schijf) en €13.500 (tweede schijf) of €15.000 in totaal voor elk kind of €30.000 voor beide kinderen.

Vandaag is het dus zo dat als de kinderen hun deel verwerpen ten voordele van de 5 kleinkinderen, deze samen dezelfde belasting moeten betalen, dus €30.000 gedeeld door 5 kleinkinderen= €6.000 per kleinkind, zodat de Vlaamse schatkist geen verlies lijdt.

Maar dat principe verandert binnenkort, want op 6 oktober 2017 heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein beslist die drempel weg te werken en de erfenissprong interessanter te maken. In het bovenstaand voorbeeld zullen de kleinkinderen nu elk €80.000 ontvangen (€400.000 gedeeld door 5) en daarop volgende erfbelasting moeten betalen: 3% op de eerste schijf van €50.000 en 9% op de schijf tussen €50.000 en 80.000, dat is in totaal  €1.500 (eerste schijf) en €2.700 (tweede schijf) of €4.200 in totaal voor elk kleinkind. Dat betekent dus een vermindering tegenover de huidige berekening van €1.800 per kleinkind. En dat is meer dan een mooi reisje op kosten van de Vlaamse schatkist, al dan niet met ouders en grootouders…

Dit najaar komt deze thematiek onder meer aan bod tijdens 2 praktijkgerichte opleidingen met verschillende topsprekers:

  1. De themadag ‘Schenk- en erfbelasting’ op 17 november 2017 (8 verschillende sessies)
  2. De studienamiddag ‘Testamenten en huwelijkscontracten anno 2018’ op 7 december 2017