Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Vastgoed anno 2022’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Voordeelpakket ‘Successieplanning’

4 webinars on demand

Houdt u tegoeden aan in het buitenland? Repatriëring zonder regularisatie blijft moeilijk! (Bright)

Auteur: Bright

Publicatiedatum: 18/10/2019

Bent u houder van een rekening of verzekeringsportefeuille in het buitenland en wenst u uw gelden binnenkort terug naar België te brengen? Dan is het goed mogelijk dat die repatriëring, zelfs na correcte aangifte op uw aanslagformulier, op tegenstand stuit bij uw bankinstelling. Belangrijk om dan te weten is dat u nog steeds gebruik kunt maken van regularisatiemogelijkheden, maar dat u snel zult moeten zijn. De mogelijkheid om ontdoken Vlaamse belastingen te regulariseren valt immers weg eind 2020.

Buitenlandse tegoeden moeten worden aangegeven

Wie een buitenlandse rekening aanhoudt, is overeenkomstig artikel 307 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen gehouden om die rekening in zijn fiscale aangifte op te nemen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor buitenlandse verzekeringsproducten en buitenlandse juridische constructies waar een belastingplichtige begunstigde van is.

Sharing is caring, ook onder de fiscale administraties

De tijd dat de fiscus geen weet had van buitenlandse rekeningen, verzekeringsproducten of constructies is al lang voorbij. De Belgische fiscus ontvangt financiële gegevens uit meer dan 50 landen door de wereldwijde implementatie van richtlijnen omtrent automatische gegevensuitwisseling. Financiële informatie over ingezetenen komt aldus quasi automatisch in handen van de fiscus en in het geval die informatie niet overeenstemt met een door de ingezetene ingediende aangifte, kan de fiscus een onderzoek opstarten dat uiteindelijk aanleiding kan geven tot het opleggen van belastingverhogingen, boetes en zelfs van strafrechtelijke sancties.

Repatriëring van buitenlandse tegoeden blijft vaak problematisch

De meeste mensen zijn zich bewust van het voorgaande en in de praktijk zien wij dan ook dat de aangifte van een buitenlandse rekening of verzekeringsportefeuille veelal correct gebeurt op het aanslagformulier.

Wat wij evenwel ook zien, is dat wanneer die mensen beslissen om hun buitenlandse tegoeden naar België te brengen, dit vaak op tegenkanting stuit bij hun bankinstelling. Ondanks de correcte aangifte is het vaak zo dat de oorsprong van de gelden niet meer kan worden bewezen waardoor banken veelal niet zullen willen meewerken aan de repatriëring.

Fiscale regularisatie soms de enige uitweg

Om uw bank dan alsnog te doen meewerken, is fiscale regularisatie van de tegoeden vaak de enige oplossing. De mogelijkheid om te regulariseren bestaat op heden niet enkel voor ontdoken federale belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting) maar ook voor ontdoken Vlaamse belastingen (erf- en registratiebelasting).

Opgelet: bepaalde zaken kunnen maar tot eind 2020 worden geregulariseerd

De federale regelgeving voorziet in een permanente mogelijkheid tot regulariseren. De Vlaamse regelgeving is dan weer tijdelijk: belastingplichtigen hebben nog tot 31 december 2020 de tijd om de door hen ontdoken registratiebelastingen of erfbelastingen te regulariseren. Let wel, de regularisatie zal een stukje duurder uitvallen in 2020 dan in 2019. Indien u wenst te regulariseren, dan doet u dit met andere woorden best nog dit jaar. Beide regelgevingen bieden u fiscale en strafrechtelijke immuniteit.

Binnenkort start het laatste jaar waarin u de mogelijkheid hebt om ontdoken Vlaamse belastingen te regulariseren. Als u alsnog de intentie hebt om tegoeden naar België te repatriëren, wacht dan niet te lang om hierover te praten met uw bankinstelling. Een regularisatie kan zich immers opdringen.

Lees hier het originele artikel