Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 8 december 2022

De uitbreiding van de fiscale
aanslag- en onderzoekstermijnen

Webinar op 26 januari 2023

Voordeelpakket
‘Beslag, borgstelling en zekerheden’

 4 webinars on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Het verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van beleggingsactiviteiten in België, na inwerkingtreding van Brexit (FSMA)

Auteur: FSMA

Publicatiedatum: 21/02/2019

Mededeling over het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten in België, na de inwerkingtreding van de Brexit, door ondernemingen die onder het recht van het Verenigd Koninkrijk ressorteren.

Deze mededeling strekt ertoe:

  • de regeling te beschrijven die, na de Brexit, in België van toepassing zal zijn op de beleggingsondernemingen die onder het recht van het Verenigd Koninkrijk of van Gibraltar ressorteren;
  • de impact te onderzoeken die de Brexit zal hebben op de continuïteit van de lopende overeenkomsten die beleggingsondernemingen die onder het recht van het Verenigd Koninkrijk of van Gibraltar ressorteren, in België hebben gesloten. Deze mededeling behandelt deze problematiek vanuit administratiefrechtelijk oogpunt, i.e. vanuit het oogpunt van de impact die het verlies van het Europees paspoort heeft op de mogelijkheid – voor beleggingsondernemingen die onder het recht van het Verenigd Koninkrijk of van Gibraltar ressorteren en in België geen activiteiten meer zouden mogen verrichten – om de uitvoering van dergelijke overeenkomsten voort te zetten.

Lees hier de mededeling