Europese Commissie stelt nieuwe lijst vast van derde landen met zwakke regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law

Publicatiedatum: 15/02/2019

De Commissie heeft op 13 februari 2019 haar nieuwe lijst vastgesteld van 23 derde landen met strategische tekortkomingen in hun regelgevingskader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Deze lijst heeft als doel het financiële stelsel van de EU te beschermen door de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering beter te voorkomen. Als gevolg van de lijst moeten banken en andere aan de antiwitwasregels van de EU onderworpen entiteiten extra controles (cliëntenonderzoek) uitvoeren bij transacties waarbij cliënten en financiële instellingen uit die landen met een hoog risico betrokken zijn, om verdachte geldstromen beter te identificeren. Volgens een nieuwe methode die de strengere criteria weerspiegelt van de vijfde antiwitwasrichtlijn, die sinds juli 2018 van kracht is, is de lijst na een diepgaande analyse opgesteld.

De lijst is opgesteld op basis van een analyse van 54 rechtsgebieden met prioriteit, die door de Commissie in overleg met de lidstaten is voorbereid en op 13 november 2018 is bekendgemaakt. De beoordeelde landen voldoen aan ten minste één van de volgende criteria:

 • zij hebben systemische gevolgen voor de integriteit van het financiële stelsel van de EU;
 • zij worden door het Internationaal Monetair Fonds beoordeeld als internationale offshore financiële centra;
 • zij hebben economische relevantie voor en nauwe economische banden met de EU.

Voor elk land heeft de Commissie het bestaande bedreigingsniveau, het juridische kader en de controles ter voorkoming van de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering, alsmede de doeltreffende uitvoering daarvan beoordeeld. De Commissie heeft ook rekening gehouden met de werkzaamheden van de Financial Action Task Force (FATF), de internationale normsteller op dit gebied.

De Commissie concludeerde dat 23 landen strategische tekortkomingen hebben in hun regelgevingskader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Hierbij gaat het om 12 door de FATF op de lijst geplaatste landen en 11 andere rechtsgebieden. Sommige vandaag op de lijst geplaatste landen stonden al op de vorige EU-lijst, die 16 landen omvatte.

De volgende 12 landen stonden al op de lijst van de FATF (Openbare Verklaring FATF d.d. 19 oktober 2018) (Servië staat ook nog op de lijst van de FATF, maar werd niet op de EU-lijst opgenomen):

 • Democractische Volksrepubliek Korea
 • Iran
 • Bahama’s 
 • Botswana
 • Ethiopië
 • Ghana
 • Pakistan
 • Sri Lanka
 • Syrië
 • Trinidad en Tobago
 • Tunesië
 • Yemen

De EU voegt er de volgende 11 landen aan toe:

 • Afghanistan
 • Amerikaans Samoa 
 • Guam
 • Irak
 • Libië
 • Nigeria
 • Panama
 • Puerto Rico
 • Samoa
 • Saudi-Arabië
 • Amerikaanse Maagdeneilanden
Volgende stappen

De Commissie heeft de lijst vastgesteld in de vorm van een gedelegeerde verordening. Deze zal nu binnen één maand ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad worden voorgelegd (kan een maand worden uitgesteld). Zodra de gedelegeerde verordening is goedgekeurd, zal zij in het Publicatieblad worden bekendgemaakt en 20 dagen na de bekendmaking ervan in werking treden.

Bij de bepaling van het risicoprofiel van cliënten zullen de onderworpen entiteiten dus ook moeten rekening houden met deze Europese lijst.

Lees hier het originele artikel