Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024

Erfbelasting. Oprichting maatschap met schenking via beding ten behoeve van derde.  Voorafgaande Beslissing Vlabel van 22 mei 2023 gepubliceerd op 12 september 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te krijgen dat de onrechtstreekse en niet geregistreerde schenking van delen in volle eigendom van de nieuw op te richten maatschap middels de techniek van inbreng ten behoeve van een derde (mits een onderhands bewijsdocument) in combinatie met een daaropvolgende statutenwijziging waarbij 75% van de winsten van het boekjaar van de maatschap exclusief worden toegekend aan de delen aangehouden door de ouders-schenkers, bij overlijden van één van de ouders niet aan erfbelasting wordt onderworpen en de winstreservatie in hoofde van de maatschap niet aan erfbelasting zal worden onderworpen.

Lees hier de VB 23022

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen