Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Einde fiscale regularisatie op 31 december 2023: nieuwe FAQ (Delboo)

Auteur: Delboo

We schreven er al eerder over in onze nieuwsbrief: wie zijn fiscale toestand wil regulariseren, heeft hiervoor nog maar tijd tot het einde van dit jaar. Daarna loopt de mogelijkheid tot het indienen van een regularisatieaangifte “EBA quater” af. In het kader hiervan heeft het Contactpunt Regularisaties haar FAQ over de fiscale regularisatie verder aangevuld.

EBA QUATER

De huidige (vierde) regularisatieronde werd ingevoerd door de wet van 21 juli 2016. Belastingplichtigen hebben hierdoor de mogelijkheid om kapitalen, inkomsten en sommen die hun normale belastingregime niet (volledig) hebben ondergaan, alsnog vrijwillig aan te geven bij het Contactpunt Regularisaties.

Kort samengevat wordt voor de fiscaal verjaarde kapitalen een regularisatieheffing geheven van 40% op het kapitaal. Voor fiscaal niet-verjaarde inkomsten is de regularisatieheffing gelijk aan het geldende belastingtarief met een verhoging van 25%. De belastingplichtige die de regularisatieheffing betaalt, verkrijgt fiscale en strafrechtelijke immuniteit met betrekking tot deze inkomsten, kapitalen en sommen.

Het was initieel de bedoeling om deze vierde regularisatieronde een permanent karakter te geven. In 2021 besliste de wetgever echter dat de mogelijkheid tot regularisatie zal worden stopgezet eind 2023.

Aangepaste FAQ

Op de website van het Contactpunt Regularisaties werd recent een aangepaste versie van de FAQ bij de (voorlopig) laatste regularisatieronde gepubliceerd.

Er werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd met als titel “Einde EBA quater”. Het Contactpunt verwittigt de lezer dat het opstellen van een regularisatieaangifte “heel veel tijd en onderzoek kan vereisen” en wijst er verder op dat er vaak documenten moeten worden opgevraagd bij buitenlandse bank- en verzekeringsinstellingen, wat uiteraard ook enige tijd in beslag neemt.

Er wordt bovendien gewaarschuwd dat regularisatieaangiftes die louter pro forma worden ingediend en materieel onvolledig zijn (de zogenaamde “1 EUR aangiften”) onontvankelijk zullen worden verklaard. Bij het einde van de vorige regularisatierondes liet het Contactpunt nochtans wel toe om deze aangiftes in te dienen en – zoals uitdrukkelijk voorzien in de wet – binnen de zes maanden alle nodige documentatie aan te leveren.

Om de laatste regularisatieaangiften die op papier worden ingediend in ontvangst te nemen, zal het Contactpunt Regularisaties in de periode tussen de feestdagen zijn kantoren open houden.

Hoe moet het verder vanaf 2024?

De nieuwe versie van de FAQ rept met geen woord over wat er na 31 december 2023 zal gebeuren.

Als het van Minister van Financiën Van Peteghem afhangt, moet iedereen die nog fiscaal verjaarde kapitalen wil regulariseren zich vanaf volgend jaar wenden tot de Procureur des Konings met het oog op het sluiten van een minnelijke schikking. Dat heeft hij gesteld in een antwoord op een vraag van kamerlid Van Hees.

Eén ding is meer dan ooit zeker: wie nog wil regulariseren onder het EBA quater-regime onderneemt best onmiddellijk actie.

Bron: Delboo

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen