Eigenaar van Nederlands vastgoed? Time is ticking! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten

Publicatiedatum: 23/11/2020

Wenst u in de nabije toekomst nog Nederlands vastgoed te schenken aan uw kinderen? Dan is het aangeraden om snel te handelen! Vanaf 1 januari 2021 wijzigen namelijk de tarieven voor de overdrachtsbelasting.

Bij de overdracht van een in Nederland gelegen onroerend goed is overdrachtsbelasting verschuldigd, zowel bij verkoop als bij schenking. Waar het op dit ogenblik mogelijk is om residentieel vastgoed slechts aan 2% te schenken, zal dit na 1 januari 2021 in vele gevallen onderworpen worden aan 8% overdrachtsbelasting. Indien u over Nederlands vastgoed beschikt, kan het daarom aangewezen zijn om de successieplanning van uw onroerend goed vòòr het jaareinde te bewerkstelligen.

Ook indien u wenst te beleggen in Nederlands vastgoed, is het aangewezen om dit voor eind 2020 te doen opdat u kunt gebruik maken van het voordelig tarief van 2%.

Lees hier het originele artikel