Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Vastgoed anno 2022’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Voordeelpakket ‘Successieplanning’

4 webinars on demand

De strijd tegen de funding loss : terreinwinst voor kredietnemer, doch banken capituleren nog niet! (Squadrat)

Auteur: Luc Stolle (Squadrat Advocaten)

Publicatiedatum: 27/02/2018

KMO-cliënten blijven zich beklagen omtrent de hoge, soms exorbitant hoge funding loss- of wederbeleggingsvergoedingen die de banken aanrekenen bij de vervroegde terugbetaling van kredieten. Ondernemingen krijgen met deze problematiek te maken zowel bij vrijwillige
als bij gedwongen vervroegde terugbetaling van kredieten. Blijkbaar romen de banken op die manier zelfs ook de failliete massa’s af, dit alles ten nadele van schuldeisers van de failliete kredietnemer (vaak ook bankcliënteel). De aanhoudende vragen brachten er ons enkele jaren
geleden toe de problematiek van dichterbij te bekijken. Verontwaardigd door de inhaligheid van de banken besloten sommige KMO’s de betwisting voor te leggen aan de rechtbanken, en dat met steeds groter wordend succes. We rapporteerden u daaromtrent in eerdere
nieuwsbrieven. Ondertussen krijgen we een steeds beter beeld omtrent de kansen om een gerechtelijke procedure met succes af te ronden. Een overzicht …

Lees hier het volledige artikel