Crowdfunding – Update (Peeters Advocaten)

Crowdfunding heeft vanaf 1 februari 2017 eindelijk een wettelijk kader, waardoor crowdfunding platformen voortaan een vergunning moeten bekomen bij de FSMA.

De wet van 18 december 2016 (hierna “de wet”) tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën voorziet eindelijk in een wettelijk kader voor crowdfunding en alternatieve financieringsvormen.

Voorheen moesten crowdfunding platformen voldoen aan een waaier van wetgevingen, hetgeen duidelijkheid en transparantie niet te goede kwam en men door het bos de bomen niet meer zag. De vraag is evenwel of de nieuwe wetgeving voldoende klaarheid zal scheppen in deze materie.

Lees hier het volledige artikel