Consumentenkrediet: bank ontwijkt haar verplichtingen naar consument toe. Cassatie-arrest 24 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 18/02/2020

In deze zaak heeft de bank haar contractuele verplichtingen inzake raadgeving ontweken en bewust nagelaten het doel van het krediet te vermelden om de toepassing van de artikelen 1, 20° en 19 van de wet op het consumentenkrediet uit te schakelen. De bank wist nochtans dat het doel van het krediet de installatie van zonnepanelen was en wist ook wie de leverancier was.

Lees hier het Cassatie-arrest van 24 januari 2020

Studiedag ’Structurele schuldproblemen: capita selecta’ op vrijdag 16 oktober 2020 in Gent

Tijdens deze studiedag worden een aantal capita selecta geanalyseerd, die nauw in verband staan met de situatie van personen in financiële moeilijkheden.

In de eerste plaats lijdt het geen twijfel dat het aangaan van consumentenkredieten een belangrijke oorzaak is van het ontstaan van financiële moeilijkheden, zodat het item over de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument hier zeker niet mag ontbreken.

Vervolgens wordt in het kader van de collectieve schuldenregeling aandacht besteed aan het specifieke item beëindiging en herroeping en wordt ook recente relevante rechtspraak besproken.

Als afsluiter zal de verkoop van goederen van een onbekwame aan bod komen, een onderwerp dat praktijkgericht vanuit de ervaring van de vrederechter wordt geanalyseerd en waarbij er wordt gewezen op heel wat mogelijke problemen die in de juridische praktijk niet altijd gekend zijn.

Elke deelnemer aan de studiedag krijgt het boek Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen (auteur Koenraad De Greve, tevens spreker op de studiedag) ter waarde van €78.

Sprekers

  • Prof. dr. Johan Vannerom, Advocaat-vennoot Vannerom + partners, Universitair Docent, Erasmus Universiteit Rotterdam, Senior Affiliated Researcher, KU Leuven
  • Prof. dr. Bertel De Groote, Hoofddocent Faculteit Economie en Bedrijfskunde UGent
  • Dhr. Koenraad De Greve, Vrederechter 1ste kanton Gent

Meer informatie