Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Beding van aanwas en effectenportefeuilles. Voorafgaande Beslissing Vlabel 25 september 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 8 november 2023 heeft Vlabel de Voorgaande Beslissing VB 23048 van 25 september 2023 gepubliceerd,

Twee echtgenoten zonder gemeenschappelijke kinderen wensen een kanscontract onder bezwarende titel af te sluiten met betrekking tot twee effectenportefeuilles die zij ieder voor de onverdeelde helft bezitten, ten voordele van de langstlevende onder hen, zodat bij overlijden van de eerststervende diens onverdeelde helft in de effectenportefeuilles toekomt aan de langstlevende onder hen op basis van het beding van aanwas, waarbij zij beiden een gelijkwaardige kans hebben om de effectenportefeuilles volledig te verwerven.

Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot voorafgaande beslissing en haar bijlage kan worden besloten dat het in casu om een kanscontract/beding van aanwas gaat en er bijgevolg noch erfbelasting, noch schenkbelasting geheven zal worden in toepassing van de artikelen 2.7.1.0.3, 3°, VCF, 2.7.1.0.5 VCF, 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, §2, VCF.

Lees verder

Webinar

Op vrijdag 26 januari 2024 geeft Prof. Jos Ruysseveldt, advocaat-vennoot Ruysseveldt BV / prof. Fiscale Hogeschool – AMS University Antwerp, een live-webinar over ‘Het aanwascontract doorgelicht aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen. Nadien on demand aangeboden.

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen