50 jaar Wet Breyne

Webinar op 21 oktober 2021

Voordeelpakket
‘Contracten’

7 Webinars on demand

Contracten anno 2021

Webinar on demand

Als kredietgever of verzekeringsonderneming samenwerken met een niet bij het FSMA ingeschreven kredietbemiddelaar of verzekeringstussenpersoon kost geld, veel geld… (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatedatum: 07/02/2019

Wie in België de activiteit van krediet- of verzekeringsbemiddeling uitoefent, moet bij de FSMA zijn ingeschreven in het register van kredietbemiddelaars of verzekeringstussenpersonen. Kredietgevers of verzekeringsondernemingen mogen enkel een beroep doen op ingeschreven bemiddelaars.

De FSMA stelt bij inbreuken procedures in, die kunnen uitmonden in een minnelijke schikking, omdat de FSMA een minnelijke schikking kan aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

1. Zo betaalde Beobank NV voor de samenwerking met een niet-ingeschreven bemiddelaar 25.000 euro.

Lees hier het Persbericht van 1 februari 2019 van de FSMA over de minnelijke schikking met Beobank.

2. DKV Belgium NV betaalde 75.000 euro voor de samenwerking met twee niet-ingeschreven verzekeringstussenpersonen.

Lees hier het Persbericht van 31 januari 2019 van de FSMA over de minnelijke schikking met DKBV Belgium

3. Air France, KLM en Beobank betaalden elk 25.000 euro voor overtredingen van de wetgeving over kredietbemiddeling door de luchtvaartmaatschappijen Air France en KLM en de kredietgever Beobank. De luchtvaartmaatschappijen voerden reclame op hun websites voor de kredietkaart van Beobank en het daaraan gekoppelde getrouwheidsprogramma, met de uitdrukkelijke vermelding van Air France en KLM als ‘kredietbemiddelaars/agenten’. Air France en KLM oefenden op die manier bemiddelingsactiviteiten inzake consumentenkrediet in België uit. Ze deden dit zonder te beschikken over de vereiste inschrijving bij de FSMA.

Lees hier het Persbericht van 12 december 2018 van de FSMA over de minnelijke schikking met Air France, KLM en Beobank

4. Fidea NV betaalde 75.000 euro voor de samenwerking met twee niet-ingeschreven verzekeringstussenpersonen.

Lees hier het Persbericht van 12 oktober 2018 van de FSMA over de minnelijke schikking met DKBV Belgium