Al gedacht aan een restschenking in combinatie met een familiale vennootschap? (Vandelanotte)

Auteur: Sophie Degroote (Vandelanotte)

Publicatiedatum: 17/07/2020

In Vlaanderen kunnen aandelen van een familiale vennootschap belastingvrij geschonken worden. We leggen u graag uit op welke manier u de restschenking kunt combineren met de vrijstelling voor familiebedrijven of familiale ondernemingen.

Wat is een restschenking?
Voorwaarden voor familiale vennootschappen
  • De schenker moet samen met zijn familie over een minimumpercentage aan aandelen beschikken. Met familie worden naast de echtgenoot of samenwonende partner van de schenker ook de familieleden in rechte lijn met hun echtgenoten of partners en de zijverwanten tot in de tweede graad bedoeld. Ook de kinderen van vooroverleden broers en zusters van de schenker komen in aanmerking.
  • De zetel van de familiale vennootschap is gelegen in de EER.
  • Het doel van de familiale vennootschap is de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwactiviteit, of een vrij beroep. Managementdiensten verricht aan een dochtervennootschap worden niet als economische activiteit beschouwd, het leveren van personeelsdiensten of de boekhouding dan weer wel.
Opschortende voorwaarde en restschenking

Lees hier het originele artikel