Adieu aan de kaasroute? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten

Publicatiedatum: 25/06/2020

U heeft wellicht vernomen dat er recent een wetsvoorstel werd ingediend om de zogenaamde “kaasroute” af te schaffen.

Indien dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal in de toekomst steeds schenkbelasting verschuldigd zijn bij notariële schenkingen (behoudens wanneer er kan genoten worden van de gunstmaatregel voor familiale ondernemingen), zowel bij schenkingen die worden verleden voor een Belgische als voor een buitenlandse (bv. Nederlandse) notaris.

De bank- of handgiften worden niet geviseerd door de nakende wetswijziging. Gelden, effectenportefeuilles, kunstwerken etcetera zullen dus nog steeds geschonken kunnen worden zonder schenkbelasting, mits de inachtneming van de driejaarsperiode: als de schenker binnen de drie jaar na de bank- of handgift overlijdt (en de schenking niet vòòr het overlijden van de schenker vrijwillig werd geregistreerd), is er erfbelasting verschuldigd.

Bepaalde modaliteiten kunnen echter enkel worden gekoppeld aan een notariële schenkingsakte en dus niet aan een bank-of handgift: bijvoorbeeld een voorbehoud van een vruchtgebruik of een fideïcommis de residuo (restschenking). Ook bepaalde goederen dienen volgens de meerderheidsstrekking in de rechtsleer steeds notarieel geschonken te worden, zoals aandelen van een vennootschap en deelbewijzen van een maatschap.

Voor een notariële schenking van dergelijke roerende goederen en/of onder dergelijke modaliteiten kan er tot op heden gekozen worden voor:

  • een schenking voor een Belgische notaris, belast aan 3% schenkbelasting tussen partners en in rechte lijn (bv. kinderen), of 7% aan alle anderen;
  • een schenking voor een buitenlandse notaris, belast aan 0% schenkbelasting, met een risicotermijn van drie jaar (in het regeerakkoord werd reeds opgenomen deze termijn te verlengen tot vier jaar). Mocht de schenker binnen deze termijn overlijden, is er alsnog erfbelasting verschuldigd.

Het voorstel is gisteren in de kamercommissie besproken, en we wachten het verslag af. We horen echter in de wandelgangen dat er een meerderheid zou zijn, en de “kaasroute” zal dus wellicht op zeer korte termijn verdwijnen.

Indien u overweegt om op korte termijn een notariële schenking te doen, adviseren we u om spoedig actie te ondernemen. Het wetsvoorstel kan immers volgende week reeds worden gestemd en van zodra het wordt goedgekeurd, is er voorzien dat het tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking zal treden. Bovendien worden de notariskantoren in Nederland overrompeld, waardoor de beschikbare plaatsen schaars worden.

Lees hier het originele artikel