Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘ICT & Privacy’

5 webinars on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

Webinar on demand

ICT-contracten en gegevensbescherming

Webinar on demand

Verplichting de code van je smartphone of computer te geven op bevel van de onderzoeksrechter. Geen probleem volgens Grondwettelijk Hof op 20 februari 2020 (Artes Law)

Auteur: Catherine Van de Heyning (Artes Law)

Publicatiedatum: 22/02/2020

Het Grondwettelijk Hof zegt nu ook dat er geen probleem is met de verplichting de code van je smartphone of computer te geven op bevel van de onderzoeksrechter. Het Hof lijkt te suggereren dat die codes niet bestaan onafhankelijk van je wil (hét criterium van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) en daardoor afgedwongen kunnen worden.

Het verbod op zelf-incriminatie is niet geschonden, zegt het Hof, want het is maar een verplichting om “informatie te verstrekken die het mogelijk maakt toegang te geven tot een bepaald informaticasysteem, voor zover die informatie onafhankelijk van zijn wil bestaat”.

In België komt daarmee vooralsnog een einde aan de discussie.

Lees hier het arrest van het Grondwettelijk Hof van 20 februari 2020