Privacy en gezondheidsgegevens:
hot topics

Mr. An Vijverman (Dewallens & Partners)

Webinar op donderdag 7 december 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023

Verplichting de code van je smartphone of computer te geven op bevel van de onderzoeksrechter. Geen probleem volgens Grondwettelijk Hof op 20 februari 2020 (Artes Law)

Auteur: Catherine Van de Heyning (Artes Law)

Publicatiedatum: 22/02/2020

Het Grondwettelijk Hof zegt nu ook dat er geen probleem is met de verplichting de code van je smartphone of computer te geven op bevel van de onderzoeksrechter. Het Hof lijkt te suggereren dat die codes niet bestaan onafhankelijk van je wil (hét criterium van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) en daardoor afgedwongen kunnen worden.

Het verbod op zelf-incriminatie is niet geschonden, zegt het Hof, want het is maar een verplichting om “informatie te verstrekken die het mogelijk maakt toegang te geven tot een bepaald informaticasysteem, voor zover die informatie onafhankelijk van zijn wil bestaat”.

In België komt daarmee vooralsnog een einde aan de discussie.

Lees hier het arrest van het Grondwettelijk Hof van 20 februari 2020

» Bekijk alle artikels: Privacy & Gegevensbescherming