Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

Webinar on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

Webinar on demand

ICT-contracten en gegevensbescherming

Webinar on demand

Fraudebestrijding binnen de eigen organisatie

Webinar on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht

Webinar on demand

Takeaways bij beslissing GBA (46/2022) van 1 april 2022 (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian)

Werknemer (voordien bestuurder) wist n.a.v. ontslag privé mailbox op laptop, werkgever beweert dat ook professionele mailbox is gewist en beroept zich op gerechtvaardigd belang om mailboxen te recupereren/mails te analyseren via verwerker. Er loopt rechtszaak over bestuurdersaansprakelijkheid.

Takeaways:

  1. Werkgever mag professionele emails verwerken, maar private emails niet zomaar, zelfs niet bij uitsluitend professioneel gebruik (cfr. EHRM Barbulescu).
  2. Verdediging in rechte kan gerechtvaardigd belang zijn, voor zover niet louter hypothetisch, maar reëel en aanwezig (bv. gerechtelijke procedure loopt op ogenblik van verwerking).
  3. Verwerking moet beperkt worden in tijd (noodzakelijk en proportioneel), in casu 5 jaar
    (cfr. verjaringstermijn bestuurdersaansprakelijkheid)
  4. Ook geëncrypteerde gegevens vallen onder GDPR, voor zover ze via encryptiesleutel persoon kunnen identificeren.
  5. Sanctie: 7500 EUR boete + bevel opmaak IT-charter (cfr. beslissing GBA 64/2020) + stopzetting verwerking > 5 jaar terug.

Lees hier de Beslissing 46/2022 van 1 april 2022