Takeaway bij GBA 113/2021 van 11 oktober 2021. Maak geen persoonsgegevens over aan derden (buiten of binnen organisatie) zonder dat daarvoor rechtsgrond is! (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian)

In casu had een werknemer spontaan en vertrouwelijk in het kader van zijn ziekteverlof gezondheidsgegevens meegedeeld aan zijn werkgever (een schooldirectie).

Die laatste had die verwerkt in een beoordelingsverslag dat werd overgemaakt aan derden (inrichtende macht, andere schooldirecties binnen scholengroep, schoolbestuur en personeelsdienst).
De Geschillenkamer oordeelt dat dit niet kan wegens gebrek aan rechtsgrond.

Gevolg: waarschuwing én verplichting om het document over te maken aan de GBA waaruit instructies blijken voor betrokkenen over hoe men met gezondheidsgegevens (zeker vertrouwelijk) moet omgaan (bij wijze van sensibilisering-informatie)..

Lees hier de Beslissing 113/2021 van 11 oktober 2021