Recht om vergeten te worden voor kandidaat-verzekerde met vroegere ernstige medische aandoening. Wetsvoorstel ingediend op 6 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 14/02/2019

Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan een voorstel dat werd gedaan in de Commissie voor Verzekeringen door de consumenten- en patiëntenverenigingen tot verbetering van de wetgeving inzake de schuldsaldoverzekering beschreven in haar evaluatieverslag van 29 mei 2018 (Doc/C2018/1) en is gebaseerd op de Franse wetgeving, gekend onder de naam “Convention AREAS”.

Het “recht om vergeten te worden” houdt in dat men als kandidaat-verzekerde bij de onderschrijving van een schuldsaldoverzekering wel zijn medische antecedenten moet meedelen, maar dat deze niet in acht mogen genomen worden door de verzekeringsonderneming voor het bepalen van de huidige gezondheidstoestand.

Heel wat burgers ondervinden moeilijkheden om een schuldsaldoverzekering te onderschrijven wegens het bestaan van medische antecedenten die medisch irrelevant zijn geworden vanwege de lange termijn dat deze personen reeds genezen werden verklaard. Zo ziet iemand die als kind slachtoffer werd van een ernstige medische aandoening maar medisch genezen werd verklaard, zich soms meer dan tien jaar na datum nog altijd geconfronteerd met de gevolgen hiervan doordat hij/zij op basis hiervan een verzekering wordt geweigerd of deze verzekering slechts kan sluiten tegen een sterk verhoogde bijpremie.

Lees hier het wetsvoorstel