De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Recht om vergeten te worden na dodelijk verkeersongeval en digitaal persarchief Le Soir. Arrest EHRM 4 juli 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Hier heeft het EHRM een afweging gemaakt over de verschillende rechten die op het spel staan, daar het vrij online toegankelijk houden van een artikel over een dodelijk verkeersongeval waarschijnlijk een “virtueel strafblad” zal creëren voor de betrokken persoon (in casu een arts), alhoewel het oorspronkelijke artikel werd gepubliceerd in 1994 (maar het werd in 2008 online geplaatst in het elektronisch archief waarin alle artikelen vanaf 1989 vrij toegankelijk zijn).

In 2010 had de juridische dienst van Le Soir geweigerd het artikel te verwijderen uit het archief, maar wel Google Belgium gevraagd het artikel niet meer zichtbaar te houden, maar dit zonder enige reactie.

In 2013 en 2014 werden in eerste aanleg en in beroep de meeste eisen van de bestuurder ingewilligd, maar de uitgever van Le Soir bracht de zaak voor het EHRM, dat de uitgever veroordeelde in 2021. Deze vroeg daarna een verwijzing naar de Grote Kamer van het EHRM.

Volgens het EHRM vormt anonimisering geen exorbitante en buitensporige last voor de uitgever en hebben de nationale rechters de in het geding zijnde belangen afgewogen overeenkomstig de eisen van het verdrag.

Lees het arrest van het EHRM van 4 juli 2023

Lees ook het artikel ‘Vergeten worden: een mensenrecht’ (Van Steenbrugge Advocaten)

» Bekijk alle artikels: Privacy & Gegevensbescherming