Privacy en gezondheidsgegevens:
hot topics

Mr. An Vijverman (Dewallens & Partners)

Webinar op donderdag 7 december 2023


Artificiële intelligentie:
pertinente vragen na de stemming van de AI Act

Dr. Nele Somers (Artes) en mr. Julie Petersen (Waeterinckx Advocaten)

Webinar op donderdag 28 september 2023 


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023

Opnemen en bewaren van vingerafdrukken in identiteitskaarten is geldig volgens de advocaat-generaal op 29 juni 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 1 februari 2022 werd door het Verwaltungsgericht Wiesbaden (Duitsland) de vraag gesteld of de verplichting tot het opnemen en opslaan van vingerafdrukken in identiteitskaarten overeenkomstig artikel 3, lid 5, van verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen in strijd met Unierecht van hogere rang, in het bijzonder

  • met artikel 77, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
  • met de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
  • met artikel 35, lid 10, van de Algemene verordening gegevensbescherming,

en daarom om een van die redenen ongeldig?

De conclusie van de advocaat-generaal luidt dat dit geldig is.

Lees het Persbericht van 29 juni 2023

Meer informatie over het ingediend verzoek

» Bekijk alle artikels: Privacy & Gegevensbescherming