Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Onderschepte SKY ECC communicatie: arrest van 14 juni 2023 van het Hof van Beroep te Antwerpen (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 29 augustus 2023 publiceerde de website ‘Hoven en Rechtbanken van België’ het eerste arrest inzake de onderschepte SKY ECC communicatie.

Het hof heeft alle opgeworpen procedure-argumenten met betrekking tot de onderschepte en ontsleutelde SKY ECC-berichten op gemotiveerde wijze verworpen.

De 2 beklaagden die in eerste aanleg waren vrijgesproken wegens het ontbreken van een aantal cruciale bewijsstukken in het dossier, werden – na voeging van deze ontbrekende stukken in hoger beroep – veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van 10 jaar en tot een geldboete van 200.000 euro. De 2 beklaagden beschikten als leiders van de criminele organisatie binnen de Antwerpse haven over een netwerk van niet nader geïdentificeerde havenmedewerkers, die zij ten allen tijde konden inzetten voor het uithalen van grote hoeveelheden cocaïne uit containers.

Het integrale arrest blijft, anders dan gebruikelijk, op de website van het hof van beroep staan, zodat er gemakkelijker naar verwezen kan worden in nota’s en conclusies.

Meer informatie

» Bekijk alle artikels: Privacy & Gegevensbescherming