Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Meta Platforms (moederbedrijf van Facebook) moet zich aan de GDPR houden. Arrest Hof van Justitie 4 juli 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Hier heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een nationale mededingingsautoriteit (in casu de Duitse) in het kader van haar onderzoek naar misbruik van een machtspositie kan vaststellen dat inbreuk is gemaakt op de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De Duitse federale mededingingsautoriteit had in het bijzonder een verbod uitgevaardigd om in de algemene voorwaarden te bepalen dat in Duitsland wonende particulieren alleen gebruik kunnen maken van het sociale netwerk Facebook mits hun off-Facebookgegevens worden verwerkt, en om deze gegevens zonder hun toestemming te verwerken. Zij had haar verbod gemotiveerd met het argument dat deze verwerking niet in overeenstemming is met de AVG1, en dat Meta Platforms Ireland zodoende misbruik maakt van haar machtspositie op de Duitse markt voor online sociale netwerken.

Het Hof van Justitie merkt op dat de mededingingsautoriteit van de betrokken lidstaat bij het onderzoek of een onderneming misbruik maakt van haar machtspositie, genoodzaakt kan zijn om ook na te gaan of het gedrag van die onderneming in overeenstemming is met andere normen dan die van het mededingingsrecht, zoals de regels van de AVG. Een nationale mededingingsautoriteit die vaststelt dat de AVG is geschonden, treedt echter niet in de plaats van de toezichthoudende autoriteiten die bij deze verordening zijn ingesteld. Wanneer de mededingingsautoriteit beoordeelt of de AVG is nageleefd, doet zij dat namelijk uitsluitend om te bepalen of er sprake is van misbruik van een machtspositie en om overeenkomstig de regels van het mededingingsrecht maatregelen op te leggen om dit misbruik te beëindigen.

Lees het Persbericht van 4 juli 2023

Lees het arrest van het Hof van Justitie van 4 juli 2023

» Bekijk alle artikels: Privacy & Gegevensbescherming