Hof van Justitie spreekt zich uit over co-verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten

Publicatiedatum: 05/06/2018

In een arrest van 5 juni 2018 (zaak C-210/16) sprak het Hof van Justitie zich uit over de aanbieding door een Duitse vennootschap, gespecialiseerd in onderwijs, van onderwijsdiensten via een fanpagina op Facebook.

Het Hof oordeelde dat de vennootschap in kwestie als beheerder van de fanpagina moet worden geacht samen met Facebook Ierland verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de bezoekers van deze pagina.

Een dergelijke beheerder neemt, aldus het Hof, door het bepalen van de instellingen (naargelang van, met name, zijn doelpubliek, zijn beheersdoelstellingen of het doel zijn activiteiten te promoten) deel aan de vaststelling van het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van de fanpagina.  Het Hof merkt op dat de beheerder van de fanpagina kan verzoeken om ontvangst van demografische gegevens met betrekking tot zijn doelgroep, informatie over de levensstijl en de interesses van zijn doelgroep, alsook van geografische gegevens die de beheerder van de fanpagina aangeven waar hij speciale promotieactiviteiten kan verrichten of evenementen kan organiseren en waarmee hij in het algemeen zijn informatieaanbod beter kan richten.

Het Hof van Justitie benadrukt dat de erkenning van een gezamelijke verantwoordelijkheid van enerzijds de exploitant van het netwerk en de beheerder van een fanpagina op dit netwerk in verband met de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van deze fanpagina ertoe bijdraagt dat een vollediger bescherming wordt gewaarborgd van de rechten van personen die een fanpagina bezoeken.

Dit arrest toont eens te meer aan dat grondig moet onderzocht worden of U als onderneming niet meer bent dan een loutere verwerker van persoonsgegevens. Het belang ligt voor de hand: als verantwoordelijke hebt U onder de AVG/GDPR diverse verplichtingen waarvan de niet-naleving (ernstig) kan gesanctioneerd worden.

Schuermans advocaten stelt U op verzoek graag een kopie van het arrest ter beschikking en helpt U graag verder met al uw vragen rond AVG/GDPR.

Lees hier het originele artikel