De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

EU-VS-kader voor gegevensbescherming. Europese Commissie heeft op 10 juli 2023 haar adequaatheidsbesluit vastgesteld (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

In het besluit wordt geconcludeerd dat de Verenigde Staten een adequaat – met dat van de Europese Unie vergelijkbaar – beschermingsniveau waarborgt voor persoonsgegevens die binnen het nieuwe kader vanuit de EU aan Amerikaanse bedrijven worden doorgegeven. Op basis van het nieuwe adequaatheidsbesluit kunnen persoonsgegevens veilig vanuit de EU worden doorgegeven aan Amerikaanse bedrijven die aan het kader deelnemen, zonder dat er aanvullende waarborgen voor gegevensbescherming moeten komen.

Om de bezwaren van het Europees Hof van Justitie weg te nemen, zijn in het EU-VS-kader voor gegevensbescherming nieuwe bindende waarborgen ingevoerd. Zo wordt de toegang van Amerikaanse inlichtingendiensten tot EU-gegevens beperkt tot wat noodzakelijk en evenredig is, en wordt er een Data Protection Review Court (DPRC) opgericht, waartoe natuurlijke personen uit de EU toegang zullen hebben. Het nieuwe kader is grondig verbeterd ten opzichte van het privacyschild-mechanisme. Als de DPRC bijvoorbeeld constateert dat de gegevens in strijd met de nieuwe waarborgen zijn verzameld, kan hij opdracht geven tot het wissen van de gegevens. De nieuwe waarborgen op het gebied van de toegang van de overheid tot gegevens komen bovenop de vereisten waaraan Amerikaanse bedrijven die gegevens uit de EU invoeren, zich zullen moeten houden.

De Europese Commissie zal de werking van het EU-VS-kader voor gegevensbescherming periodiek toetsen, samen met vertegenwoordigers van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten en de bevoegde Amerikaanse autoriteiten.

Bij de eerste toetsing – binnen een jaar na de inwerkingtreding van het adequaatheidsbesluit – wordt nagegaan of alle relevante elementen volledig zijn omgezet in het Amerikaanse rechtskader en of ze in de praktijk doeltreffend functioneren.

Lees het Persbericht van 10 juli 2023

» Bekijk alle artikels: Privacy & Gegevensbescherming