Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

Webinar op 25 oktober 2022

 

De webshop juridisch doorgelicht

Webinar op 6 oktober 2022

Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-contracten

Webinar op 25 november 2022

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

Webinar on demand

ICT-contracten en gegevensbescherming

Webinar on demand

Data retention : Grondwettelijk Hof (19 juli 2018) stelt 3 prejudiciële vragen aan Hof van Justitie (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 24/07/2018

In de context van het beroep tot vernietiging van de wet betreffende het verzamelen en het bewaren van elektronische gegevens beslist het Grondwettelijk Hof om drie prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen.

1. Dat Hof moet bepalen of het Europees recht verbiedt dat de wet, op algemene wijze, aan de operatoren en aanbieders van elektronische communicatie de verplichting oplegt om de verkeers- en locatiegegevens te bewaren, bewaring die niet alleen het onderzoeken, opsporen en vervolgen van feiten van zware criminaliteit ten doel heeft, maar ook het waarborgen van de nationale veiligheid, de verdediging van het grondgebied en van de openbare veiligheid of het onderzoeken en vervolgen van andere feiten dan die van zware criminaliteit.

2. Hetzelfde Hof van Justitie dient eveneens te bepalen of het Europees recht die algemene bewaarplicht verbiedt, zelfs indien die tot doel heeft een effectief strafrechtelijk onderzoek en een daadwerkelijke bestraffing van seksueel misbruik van minderjarigen mogelijk te maken wanneer gebruik wordt gemaakt van elektronische middelen.

3. Indien zulks het geval zou zijn, wenst het Hof te weten of het ertoe gemachtigd zou zijn de gevolgen te handhaven van de bestreden wet, die in strijd met het Europese recht zou blijken te zijn.

Lees hier het arrest van het Grondwettelijk Hof

Lees hier het persbericht over het arrest