Wezenlijke wijziging aan een overheidsopdracht: vervanging onderaannemer. Arrest Raad van State op 18 juni 2020 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator)

Publicatiedatum: 20/07/2020

In het arrest van 18 juni 2020, nr. 247.832, heeft de Raad van State zich zonder rechtsmacht verklaard voor wat betreft een wezenlijke wijziging aan een overheidsopdracht (en aldus tevens de impliciete beslissing om geen nieuwe overheidsopdracht uit te schrijven).

De feiten die aan de grondslag lagen hadden betrekking op een opdracht tot het ontwerpen, bouwen en terbeschikkingstelling (via een huur) van een gebouw voor de Vlaamse overheid in Brussel. De opdracht werd gegund aan de NV Befimmo met NV Besix als onderaannemer. De opdracht werd nadien overgedragen aan de NV Zin in Noord. Voorts wenste de NV Zin in Noord de onderaannemer NV Besix te vervangen, wat werd goedgekeurd door de opdrachtgever. De verzoekende partij, in deze de NV Besix zelf, meent echter dat door het vervangen van haar als onderaannemer de opdracht in haar geheel wezenlijk werd gewijzigd en vecht onder meer de (impliciete) beslissing om geen nieuwe plaatsingsprocedure te organiseren aan voor de Raad van State, welke oordeelde dat die impliciete beslissing niet zomaar kan worden beoordeeld los van de expliciete beslissing om akkoord te gaan met de voorgestelde vervanging van onderaannemer.

Lees hier het arrest