Verplichte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten. Omzendbrief in Staatsblad van 14 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 15/02/2019

De nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten zijn op 30 juni 2017 in werking getreden. Elke dienstverlening waarop provinciale en lokale besturen een beroep doen, is onderworpen aan een correcte toepassing van die regelgeving.

Zo kunnen ook verzekeringsovereenkomsten pas worden afgesloten na het voeren van een overheidsopdrachtenprocedure die periodiek en in principe om de 4 jaar moet worden herhaald. Verzekeringen vormen voor provinciale en lokale besturen een belangrijke en jaarlijks terugkerende uitgave die de drempelbedragen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten vaak ruimschoots overschrijden. Elke provincie, elke gemeente en elk OCMW heeft immers een arbeidsongevallenverzekering, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een brandverzekering, een autoverzekering, …. Het correct gebruik van de wetgeving overheidsopdrachten laat de aanbestedende overheid vaak toe betere prijzen en voorwaarden te bedingen.

Maar de markt voor verzekeringen wordt(veel) te weinig wordt bevraagd door de lokale besturen. Zo werd bij vijftien van de twintig door Audit Vlaanderen geauditeerde besturen vastgesteld dat de mededinging niet of nauwelijks speelde op het vlak van verzekeringen. Ook het contractbeheer laat veelal te wensen over.

Via deze omzendbrief worden de nieuw verkozen provinciale en lokale besturen herinnerd aan het belang van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en aan de ondersteuning die het Agentschap Binnenlands Bestuur verleent aan de provinciale en lokale besturen. Zo biedt het agentschap een modelbestek aan voor de aanstelling van een consultant, die de bestaande verzekeringsportefeuille doorlicht en het bestuur begeleidt bij het voeren van een nieuwe overheidsopdrachtenprocedure.

Lees hier de omzendbrief

Themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2020’ op 7 mei 2020

Tijdens deze Themadag ‘Overheidsopdrachten’ worden, na de plenaire sessie door de auteur van het boek, zes opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen).

Deelnemers aan de themadag krijgt het nieuwe boek ‘De aanbestedende overheid & Capita Selecta’ (uitgave ter waarde van €130) van spreker Peter Teerlinck als documentatie.

Tijdens deze themadag wordt er uiteraard ook ruimschoots aandacht besteed aan relevante recente rechtspraak.

Sprekers:

 • meester Peter Teerlinck (advocaat-vennoot & De Bandt)
 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven)
 • meester Stephanie Moras (advocaat Caluwaerts Uytterhoeven)
 • meester Maarten Somers (advocaat-vennoot Schoups)
 • meester Carlo Cardone (advocaat Schoups)
 • meester Peter Flamey (advocaat-vennoot Flamey Advocaten)
 • meester Bob Martens (advocaat-vennoot DLA Piper)
 • meester Andi Zrza (advocaat DLA Piper)
 • meester Elke Casteleyn (advocaat-vennoot Casteleyn Advocaten)
 • meester Neil Braeckevelt (advocaat-vennoot Crivits & Persyn)
 • meester Evelien Vanhauter (advocaat Crivits & Persyn)

Meer informatie