Verhoogde drempelbedragen voor overheidsopdrachten en nieuw federaal aankoopbeleid (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 30/01/2018

Sinds begin 2018 gelden er nieuwe bedragen als bekendmakingsdrempel voor Europese opdrachten. Het Europees drempelbedrag voor opdrachten in de klassieke sectoren bedraagt thans 5.548.000 euro voor werken (voorheen 5.225.000 euro) en 221.000 euro voor leveringen en diensten (voorheen 209.000 euro). De drempel voor Europese opdrachten van federale aanbestedende overheden voor opdrachten van leveringen en diensten bedraagt 144.000 euro (voorheen 135.000 euro). De Europese drempel voor opdrachten voor leveringen en diensten in de speciale sectoren bedraagt nu 441.000 euro (in plaats van 418.000 euro). Al deze bedragen zijn exclusief BTW. Er zullen dus minder opdrachten Europees moeten worden gepubliceerd.

Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor de mogelijkheid tot gebruik van bepaalde gunningsprocedures, aangezien die ook soms worden gekoppeld aan voormelde bedragen. Zo zal de populaire onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking nu mogelijk zijn voor opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave 144.000 euro bedraagt (voorheen 135.000 euro), aangezien de regelgeving voor toepassing van deze procedure verwijst naar het drempelbedrag voor leveringen en diensten van centrale overheden in de klassieke sectoren. Deze drempel wordt dus automatisch mee aangepast.

Vanaf 26 januari 2018 is er ook een nieuw koninklijk besluit van kracht dat het federaal aankoopbeleid voor opdrachten voor diensten en leveringen homogener en efficiënter moet maken, onder meer door actiever in te zetten op gemeenschappelijke overeenkomsten.

Lees hier het originele artikel