Overheidsopdrachten:
28 baanbrekende arresten (2022-2023)

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op vrijdag 22 maart 2024

Recht op schadevergoeding na een vernietigingsarrest (zelfs wanneer de verzoekende partij een onontvankelijke offerte heeft ingediend) (Publius)

Auteurs: Dirk Van Heuven en Fien D’Haenens (Publius)

Na het vernietigingsarrest nr. 254.077 van 23 juni 2022 heeft de Raad van State zich uitgesproken over de schadevergoeding van de verzoekende partij die door haar in het gelijk was gesteld.

Niettegenstaande andersluidend advies kent de Raad van State een schadevergoeding toe aan verzoekende partij n het arrest nr. 256.039 van 15 maart 2023:

‘De Raad van State heeft in het vernietigingsarrest de handelwijze van de verwerende partij om de offerte van de gekozen inschrijver als regelmatig te beschouwen, in strijd bevonden met de in het bestek gestelde betalingsvoorwaarden, waardoor een essentiële bestekbepaling, namelijk de prijs, in het gedrang komt.

Weliswaar werd de offerte van de verzoekende partij blijkens de gunningsbeslissing “niet volledig bevonden aan de technische vereisten van het bestek”, en bijgevolg als substantieel onregelmatig beschouwd. Door het vernietigingsarrest staat evenwel vast dat zonder de begane onwettigheid de offerte van de gekozen inschrijver eveneens als substantieel onregelmatig diende te worden beschouwd. Uit het vernietigingsarrest volgt dat de opdracht aan geen enkele inschrijver mocht worden gegund, zodat een nieuwe gunningsprocedure diende te worden georganiseerd en de verzoekende partij bijgevolg een kans zou hebben gekregen om de opdracht gegund te krijgen. De omstandigheid dat de gekozen inschrijver de werken intussen heeft aangevat en zelfs beëindigd, hetgeen impliceert dat een herstel in natura thans niet meer mogelijk is, verandert daar niets aan.

De verzoekende partij wordt bijgevolg bijgevallen in haar stelling dat zij een kans heeft verloren om de opdracht gegund te krijgen. Ook het verlies van een kans kan een vergoedbare schade uitmaken’.

Bron: Publius

 

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding