Overheidsopdrachten:
het regelmatigheidsonderzoek van offertes
en drie andere actuele knelpunten

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op donderdag 7 december 2023

Prijsbeoordeling ‘per schijf’ in overheidsopdrachten doorstaat toets van Raad van State (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)

De prijzen van de inschrijvers in een overheidsopdracht worden niet altijd beoordeeld op basis van de regel van drie, die zeker bij grote overheidsopdrachten soms te weinig puntenverschil oplevert niettegensaande aanzienlijke prijsverschillen.

In de zaak onderworpen aan het oordeel van de Raad van State in het arrest nr. 255.066 van 22 november 2022 werd, wat het gunningscriterium ‘prijs’ betreft, aan de aanbieder met de meest voordelige totaalprijs, het maximum van de punten toegekend, en werdt de prijs van de andere inschrijvers hiermee vergeleken. ‘Per schijf van €5.000,00 verschil met de aanbieder met de meeste voordelige totaalprijs wordt 1 punt minder toegekend’, zo luidde het in het bestek.

Hoe dit te interpreteren? Volgens verzoeker moet de boordelingsmethodiek van het bestek  worden gelezen in de zin dat de eerste schijf start bij de meest voordelige totaalprijs en eindigt bij de meest voordelige totaalprijs vermeerderd met 5000 euro, waarna de volgende schijf van 5000 euro start.

De Raad van State ziet dit, in het kader van een schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid anders, en treedt de interpretatie vaan de aanbesteder bij:

‘De verwerende partij maakt op het eerste gezicht aannemelijk dat uit de gebruikte woorden “[p]er schijf van €5000,00 verschil […] wordt 1 punt minder toegekend”, moet worden afgeleid dat indien het verschil kleiner is dan 5000 euro, er geen punt wordt afgetrokken; met andere woorden dat, zoals in de het gunningsverslag wordt verwoord, één punt “per volledige schijf van 5.000 euro” in mindering moet worden gebracht, en niet één punt per begonnen schijf’.

Referentie: RvS 22 november 2022, nr. 255.066 (PUB 511281).

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding