Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op dinsdag 3 december 2024

Overheidsopdrachten. Verwerving van schone (emissieloze) voertuigen die ingeschreven zijn in België. Omzendbrief 307septies gepubliceerd in het Staatsblad van 12 april 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

LegalNews vroeg dhr. Constant De Koninck naar de essentie van deze omzendbrief.

  1. De bepalingen van deze omzendbrief zijn van toepassing op de federale overheidsinstellingen
  2. Doelstelling: het federale wagenpark te verduurzamen
  3. Vanaf 1 juli 2024 moeten 100% van alle bestelbonnen voor voertuigen schone, emissieloze voertuigen betreffen
  4. Lease-, huur- of huurkoopcontracten, afgesloten na de publicatie van de omzendbrief, moeten ten laatste aflopen op 31 december 2015, tenzij het schone emissieloze voertuigen betreffen.
  5. De omzendbrief bevat talrijke bepalingen met betrekking tot de verwerving van het wagenpark (o.a. gunningscriteria, de berekening van de levenscycluskosten, de maximale prijzen inzake aankoop/lease/huurkoop/huur…)

Lees hier de Omzendbrief 307septies

Webinar ‘Actualia Overheidsopdrachten 2022/2023. Recente wet- en regelgeving en omzendbrieven. Overzicht van rechtspraak’. Tijdens deze webinar, opgenomen in een professionele studio, staan dhr. Constant De Koninck (ere-eerste auditeur bij het Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (advocaat-vennoot & De Bandt) ook stil bij de mogelijke impact van deze Omzendbrief. Live op 6 juni 2023, nadien on demand.

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding