Actualia Overheidsopdrachten 2022/2023

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op dinsdag 6 juni 2023

Overheidsopdrachten: vertrouwelijkheid van offertes en bedrijfsgeheimen (Blockeel Timmermans Advocaten)

Auteur: Jos Timmermans (Blockeel Timmermans Advocaten)

Het vraagstuk van de vertrouwelijkheid van offertes en bedrijfsgegevens in het kader van overheidsopdrachten kan vanuit diverse beginselen en regelgeving bekeken worden, zoals

  • Het recht op  privacy;
  • Artikel 21 van de Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten;
  • De regelgeving openbaarheid van bestuur/ toegang tot bestuursdocumenten;
  • De bescherming van bedrijfsgeheimen (terug te vinden in het Wetboek Economisch Recht).

Bij overheidsopdrachten zijn transparantie en vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen als het ware twee kanten van dezelfde medaille “mededinging”. Deze kern van het overheidsopdrachtenrecht wordt dus gediend door twee (ogenschijnlijk) conflicterende principes: transparantie en vertrouwelijkheid.

In de bijgevoegde presentatie wordt uitgebreid ingegaan op het vraagstuk van de vertrouwelijkheid van offertes en bedrijfsgegevens in het kader van overheidsopdrachten, en het constant spanningsveld met onder meer het transparantiebeginsel en de rechtsbescherming. U zal hierin uitgebreid verwijzingen terugvinden naar het toepasselijk recht en de relevante rechtspraak (van het Hof van Justitie en de Raad van State).

Deze presentatie werd door Jos Timmermans opgemaakt naar aanleiding van het webinar dat hij op 22 maart 2022 over dit thema gaf voor de Belgische Vereniging voor Bouwrecht.

Bron: Blockeel Timmermans Advocaten

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding