Overheidsopdrachten:
het regelmatigheidsonderzoek van offertes
en drie andere actuele knelpunten

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op 9 december 2023


Warmtenetten: de juridische omkadering
aan de hand van een casestudy

Dr. Maja Reynebeau (UGent)

Webinar op donderdag 5 oktober 2023 

Overheidsopdrachten. Uitsluiting van een onderneming die in handen is van Chinese overheidsbedrijven. Arrest Raad van State van 31 mei 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Webinar ‘Actualia Overheidsopdrachten 2022/2023. Recente wet- en regelgeving en omzendbrieven. Overzicht van rechtspraak’.

Tijdens deze webinar, opgenomen in een professionele studio, staan dhr. Constant De Koninck (ere-eerste auditeur bij het Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (advocaat-vennoot & De Bandt) ook stil bij de mogelijke impact van deze Omzendbrief. Live op 6 juni 2023, nadien on demand.

***

Op 31 mei 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van een beslissing die gesteund was op redenen van nationale veiligheid.

De FOD Financiën had een Poolse onderneming niet uitgenodigd om deel te nemen aan een overheidsopdracht voor de levering van mobiele röntgenscanners bestemd voor controles door de douane van de inhoud van voertuigen en containers. De minister van Financiën besliste, ter bescherming van de nationale veiligheid, om de opdracht niet bekend te maken, en om slechts bepaalde ondernemingen uit te nodigen om een offerte in te dienen. De Poolse onderneming, ook al had zij in het verleden al scanners geleverd aan onder meer de Belgische overheid, kreeg geen uitnodiging. De minister verwees hiervoor naar het feit dat die onderneming in handen was van Chinese overheidsbedrijven, en naar een Chinese wet van nationale veiligheid die Chinese bedrijven verplicht tot samenwerking met de Chinese inlichtingendiensten.

Voor de Raad van State riep de onderneming in dat haar uitsluiting strijdig was met de wetgeving inzake overheidsopdrachten en met de regels inzake het vrij verkeer van goederen binnen de Europese Unie.

De Raad van State heeft die middelen niet ernstig bevonden, en de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van de minister verworpen.

Lees hier het arrest van de Raad van State van 31 mei 2023

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding