Overheidsopdrachten: richtsnoeren Europese Commissie over deelname van inschrijvers uit derde landen aan EU-markt  (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 20/09/2019

Richtsnoeren bieden overheidsinkopers in de lidstaten praktisch advies.

De gepubliceerde richtsnoeren maken deel uit van een pakket initiatieven van de Commissie om eerlijke mededinging, een hoge kwaliteit en een gelijk speelveld op de markten voor overheidsopdrachten te waarborgen. Zij vormen ook het eerste resultaat van de tien acties die zijn vervat in de mededeling over de betrekkingen tussen de EU en China en ondersteund door de Europese Raad in zijn conclusies van maart 2019.

De EU heeft een open markt voor overheidsopdrachten, die de grootste in de wereld is, met een geschatte waarde van 2 biljoen EUR per jaar. In steeds mondialer wordende markten moeten overheidsinkopers in de EU beschikken over de juiste instrumenten en kennis om te kunnen omgaan met inschrijvers uit landen buiten de EU.

De richtsnoeren helpen hen om vast te stellen welke inschrijvers uit derde landen een gewaarborgde toegang hebben tot de aanbestedingsmarkt van de EU. De richtsnoeren zijn voorts bedoeld om de aanbestedende diensten bewuster te maken van de verschillende instrumenten in het EU-instrumentarium voor overheidsopdrachten. Het gaat onder meer om maatregelen die kunnen worden genomen in het geval van inschrijvingen tegen abnormaal lage prijzen en maatregelen om ervoor te zorgen dat inschrijvers uit derde landen dezelfde kwaliteit respecteren als inschrijvers uit de EU op het gebied van veiligheids-, arbeids- en milieunormen.

Lees hier het Persbericht van 24 juli 2019

Themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2020’ op 7 mei 2020

Tijdens deze Themadag ‘Overheidsopdrachten’ worden, na de plenaire sessie door de auteur van het boek, zes opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen).

Deelnemers aan de themadag krijgt het nieuwe boek ‘De aanbestedende overheid & Capita Selecta’ (uitgave ter waarde van €130) van spreker Peter Teerlinck als documentatie.

Tijdens deze themadag wordt er uiteraard ook ruimschoots aandacht besteed aan relevante recente rechtspraak.

Sprekers:

 • meester Peter Teerlinck (advocaat-vennoot & De Bandt)
 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven)
 • meester Stephanie Moras (advocaat Caluwaerts Uytterhoeven)
 • meester Maarten Somers (advocaat-vennoot Schoups)
 • meester Carlo Cardone (advocaat Schoups)
 • meester Peter Flamey (advocaat-vennoot Flamey Advocaten)
 • meester Bob Martens (advocaat-vennoot DLA Piper)
 • meester Andi Zrza (advocaat DLA Piper)
 • meester Elke Casteleyn (advocaat-vennoot Casteleyn Advocaten)
 • meester Neil Braeckevelt (advocaat-vennoot Crivits & Persyn)
 • meester Evelien Vanhauter (advocaat Crivits & Persyn)

Meer informatie