Overheidscontracten: de impact van het nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Overheidsopdrachten
anno 2022
(Incl. Jaarboek Overheidsopdrachten
2021 – 2022)

Studiedag op 2 december 2022

 

Overheidsopdrachten:
10 knelpunten onder de loep

Webinar on demand

Privaat versus publiek bouwrecht

Webinar on demand

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten

Webinar on demand

Overheidsopdrachten: 3 praktijkgerichte topics

3 Webinars on demand

Overheidsopdrachten. Omzendbrief van 28 juni 2022 betreffende de praktische modaliteiten van de plaatsing en de uitvoering van de raamovereenkomst in de context van federale aankopen (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator)

Op 3 oktober 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Omzendbrief van 28 juni 2022 betreffende de praktische modaliteiten van de plaatsing en de uitvoering van de raamovereenkomst in de context van federale aankopen. In deze omzendbrief worden de algemene principes van een raamovereenkomst op een praktische wijze toegelicht, wat enerzijds verplichte lectuur uitmaakt voor de federale aanbestedende diensten en anderzijds interessant kan zijn voor elke andere aanbestedende dienst.

De omzendbrief bevat namelijk enkele interessante aandachtspunten en bevat ook verwijzingen naar de rechtspraak.

Voor de federale aanbestedende diensten wordt er – voor wat de gecentraliseerde overheidsaankopen in het kader van het federaal aankoopbeleid – ook steeds de koppeling gemaakt naar het KB Federaal Aankoopbeleid (het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid).

Lees hier de omzendbrief