Overheidsopdrachten: nieuwe wetgeving inzake elektronische facturering goedgekeurd op 28 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 01/04/2019

Op 28 maart 2019 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het ‘Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie’ goed.

Bedoeling van het wetsontwerp

Dit ontwerp voorziet in de omzetting van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten. Aldus voegt het enkele regels inzake elektronische facturering toe in de wet van 17  juni  2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13  augustus  2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

Lees hier het wetsontwerp

Volg de Themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2019‘ op donderdag 23 mei 2019 (incl. nieuw boek Larcier). Plenaire sessie door Tony Mortier, inspecteur van Financiën ‘Vlaamse Auditautoriteit Europese Structuurfondsen’, medewerker aan de rechtsfaculteit VUB en auteur van het boek dat elke deelnemer krijgt: ‘Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2019‘, nadien 6 aparte sessies (inschrijven voor 2 of 4 sessies mogelijk).

Op dinsdag 14 mei 2019 zijn er ook 2 sessies besteed aan bouwprojecten via overheidsopdracht tijdens de Themadag ‘Bouwrecht: 8 actuele thema’s’. U volgt 2 of 4 sessies en als documentatie kiest u een van de 8 boeken Larcier of Intersentia.