Overheidsopdrachten: kan een eis tot schadevergoeding worden ingediend na de uitvoering van de opdracht? Cassatie-arrest 8 november 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator)

Publicatiedatum: 30/11/2019

Het Hof van Cassatie kreeg een interessante casus voorgeschoteld met betrekking tot de interpretatie van artikel 20 AAV 1996 (Middelen van optreden van de aanbestedende overheid, regime wet 1993).

Het Hof van Cassatie moest zich namelijk buigen over de interpretatie van het Hof van Beroep te Bergen, welke van mening was dat artikel 20 AAV restrictief diende geïnterpreteerd te worden en dat een eventuele eis tot schadevergoeding moest worden gesteld tijdens de looptijd van de opdracht.

Het Hof van Cassatie volgde die zienswijze niet en verbrak het arrest van het Hof van Beroep te Bergen.

Volgens het Hof van Cassatie is het irrelevant dat een eis tot schadevergoeding wordt ingediend na de uitvoering van de opdracht: “Il suit de ces dispositions que l’article 20 s’applique en cas de manquement aux clauses du marché, durant l’exécution de celui-ci, imputé à l’adjudicataire et qu’il est indifférent que la demande du pouvoir adjudicateur en réparation de son préjudice soit introduite après l’exécution du marché.”

Lees hier het arrest