Overheidsopdrachten en abnormaal lage prijzen door gesubsidieerde beschutte werkplaats : stakingsvonnis Rb. Koophandel Brussel op 22 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 14/05/2018

Op 22 maart 2018 werd een stakingsvonnis geveld door de Voorzitter van de  Franstalige Rb. van Koophandel te Brussel, waarbij mr. Peter Teerlinck (advocaat-vennoot & de Bandt) optrad voor de Algemene Belgische SchoonmaakUnie (ABSU) tegen de VZW ‘Village N°1 Entreprises’, een ‘Entreprise de Travail Adapté’ (ETA), waar in hoofdzaak gehandicapte personen worden tewerkgesteld.

LegalNews.be vroeg meer uitleg over het vonnis aan mr. Peter Teerlinck.

Waarover ging het geschil?

In de loop van 2015 en 2016 heeft de VZW ‘Village N°1 Entreprises’ met zeer lage prijzen deelgenomen aan overheidsopdrachten voor schoonmaak, waarbij 4 van 6 overheidsopdrachten aan de VZW werden toegekend.

De lage prijzen werden gerechtvaardigd door de VZW op basis van het feit dat de VZW onder een ander paritair comité ressorteert dan de traditionele schoonmaakondernemingen en op basis van het feit dat de VZW subsidies ontvangt van de Waalse autoriteiten. De verzoekende partij betwistte de uitleg van de VZW over haar prijssamenstelling: het feit op zich dat de VZW onder een ander paritair comité ressorteert vormt geen concrete rechtvaardiging voor het prijsverschil en de loonsubsidies zijn illegaal omdat ze niet zijn aangemeld als staatssteun bij de Europese Commissie.

De VZW argumenteerde daarop dat ze niet als ‘onderneming’ kan beschouwd worden, gezien haar voornaamste doelstelling niet het behalen van winst is, maar de integratie van gehandicapte personen. Dit heeft volgens haar tot gevolg dat de subsidies niet kunnen beschouwd worden als staatssteun.

Wat is het oordeel van de rechtbank van koophandel?

Volgens de rechtbank gaat het hier inderdaad om oneerlijke concurrentie, waarbij zij de gehele redenering van de ABSU volgde. De VZW mag niet meer deelnemen aan overheidsopdrachten zolang de staatssteun niet is aangemeld bij de Europese Commissie en bovendien door deze laatste verenigbaar met de interne markt is verklaard.

Lees hier het vonnis van de Rb. Koophandel Brussel van 22 maart 2018

Themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2020’ op 7 mei 2020

Tijdens deze Themadag ‘Overheidsopdrachten’ worden, na de plenaire sessie door de auteur van het boek, zes opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen).

Deelnemers aan de themadag krijgt het nieuwe boek ‘De aanbestedende overheid & Capita Selecta’ (uitgave ter waarde van €130) van spreker Peter Teerlinck als documentatie.

Tijdens deze themadag wordt er uiteraard ook ruimschoots aandacht besteed aan relevante recente rechtspraak.

Sprekers:

 • meester Peter Teerlinck (advocaat-vennoot & De Bandt)
 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven)
 • meester Stephanie Moras (advocaat Caluwaerts Uytterhoeven)
 • meester Maarten Somers (advocaat-vennoot Schoups)
 • meester Carlo Cardone (advocaat Schoups)
 • meester Peter Flamey (advocaat-vennoot Flamey Advocaten)
 • meester Bob Martens (advocaat-vennoot DLA Piper)
 • meester Andi Zrza (advocaat DLA Piper)
 • meester Elke Casteleyn (advocaat-vennoot Casteleyn Advocaten)
 • meester Neil Braeckevelt (advocaat-vennoot Crivits & Persyn)
 • meester Evelien Vanhauter (advocaat Crivits & Persyn)

Meer informatie