Overheidsopdracht en correctie vermoedelijke hoeveelheden. Raad van State 8 januari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 20/02/2019

Overeenkomstig artikel 79, § 2, eerste lid, 2º van het KB plaatsing 2017 mogen de inschrijvers – anders dan in de vroegere regeling – de in de samenvattende opmeting vermelde vermoedelijke hoeveelheden enkel wijzigen in zoverre de opdrachtdocumenten dat toestaan. Indien de opdrachtdocumenten het wijzigen van vermoedelijke hoeveelheden niet uitdrukkelijk toestaan, is zulks dus verboden.

Het artikel 34 van het KB plaatsing 2017 verleent de aanbestedende overheid de mogelijkheid om rekenfouten en zuiver materiële fouten in de offertes te verbeteren. Een rekenfout is niet meer dan een fout die gemaakt is bij het rekenen. Met het begrip “materiële fout” is een verschrijving of vergissing bedoeld, begaan bij de materiële verrichtingen die gepaard gaan met het opstellen van een offerte zoals uitschrijven, invullen en overbrengen van cijfergegevens.

In deze zaak is er geen sprake van een rekenfout of een zuiver materiële fout: het wijzigen van de vermoedelijke hoeveelheden lijkt immers een welbewuste keuze van de gekozen inschrijver te zijn geweest in het kader van de door hem gekozen uitvoeringswijze van de opdracht en gesteund op een eigen technische en economische logica.

Lees hier het arrest

Themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2020’ op 7 mei 2020

Tijdens deze Themadag ‘Overheidsopdrachten’ worden, na de plenaire sessie door de auteur van het boek, zes opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen).

Deelnemers aan de themadag krijgt het nieuwe boek ‘De aanbestedende overheid & Capita Selecta’ (uitgave ter waarde van €130) van spreker Peter Teerlinck als documentatie.

Tijdens deze themadag wordt er uiteraard ook ruimschoots aandacht besteed aan relevante recente rechtspraak.

Sprekers:

 • meester Peter Teerlinck (advocaat-vennoot & De Bandt)
 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven)
 • meester Stephanie Moras (advocaat Caluwaerts Uytterhoeven)
 • meester Maarten Somers (advocaat-vennoot Schoups)
 • meester Carlo Cardone (advocaat Schoups)
 • meester Peter Flamey (advocaat-vennoot Flamey Advocaten)
 • meester Bob Martens (advocaat-vennoot DLA Piper)
 • meester Andi Zrza (advocaat DLA Piper)
 • meester Elke Casteleyn (advocaat-vennoot Casteleyn Advocaten)
 • meester Neil Braeckevelt (advocaat-vennoot Crivits & Persyn)
 • meester Evelien Vanhauter (advocaat Crivits & Persyn)

Meer informatie