Overheidsopdrachten
anno 2022

Webinar on demand

Overheidscontracten: de impact van het nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Overheidsopdrachten:
10 knelpunten onder de loep

Webinar on demand

Privaat versus publiek bouwrecht

Webinar on demand

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten

Webinar on demand

Overheidsopdrachten: 3 praktijkgerichte topics

3 Webinars on demand

Opdrachtnemer failliet: wat nu? Moet je in dergelijk geval een nieuwe overheidsopdracht uitschrijven of niet? (Casteleyn Advocaten)

Auteur: Elke Casteleyn (Casteleyn Advocaten)

Het Hof van Justitie bracht duidelijkheid met een arrest van 3 februari 2022.

De feiten:

  • 04.12.20017: opdrachtnemer Misco vraagt toestemming aan de aanbestedende overheid tot overdracht van 4 raamovereenkomsten
  • 12.12.2017: Misco gaat failliet
  • 18.01.2018: curator van Misco sluit een overeenkomst tot overdracht van de raamovereenkomsten met Advania.

Het Hof verwijst naar art. 72, lid 1, d), ii) RL 2014/24/EU dat voorziet dat geen nieuwe plaatsingsprocedure nodig is wanneer een nieuwe opdrachtnemer de oorspronkelijke vervangt:

  • wanneer de vervanging het gevolg is van een rechtsopvolging onder algemene of gedeeltelijke titel ten gevolge van herstructurering van de onderneming, o.m. door insolventie;
  • de nieuwe ondernemer voldoet aan de aanvankelijk vastgestelde kwalitatieve selectiecriteria;
  • dit geen andere wezenlijke wijzigingen in de opdracht meebrengt; en
  • niet is bedoeld om de toepassing van deze richtlijn te omzeilen.

Deze rechtsopvolging kan inhouden dat enkel een overheidsopdracht die tot de activa van de aanvankelijke aannemer behoort, wordt overgedragen. Een nieuwe plaatsingsprocedure was in deze niet vereist.

Lees hier het arrest van het Hof van Justitie van 3 februari 2022