Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Onderaanneming in overheidsopdrachten kan uitgesloten worden voor kritieke taken (Publius)

Auteur: Fien D’Haenens (Publius)

De Raad van State bevestigt in een arrest van 10 februari 2023 nr. 255.756 dat de aanbestedende overheid voor kritieke taken van de opdracht kan eisen dat deze door de opdrachtnemer zelf uitgevoerd worden zodat de opdrachtnemer die taak niet aan een onderaannemer mag toevertrouwen. Essentieel is dat aanbestedende overheid die beslissing motiveert. We adviseren om die motivering reeds op te nemen in het bestek.

Een inschrijver kan de verplichting om een kritieke taak zelf uit te voeren dus niet omzeilen door bij zijn offerte een verbintenis te voegen van een onderaannemer. De enige ‘oplossing’ bestaat erin om samen met de andere onderneming een tijdelijke maatschap te vormen en in naam van de tijdelijke maatschap een offerte in te dienen.

Geïnteresseerde ondernemingen worden aangeraden de bestekken goed te lezen zodat zij niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding