Nieuwe Europese drempelbedragen (Bureau Geerts)

Auteur: Bureau Geerts

Publicatiedatum: 20/12/2017

De Europese Commissie heeft bij Verordeningen van 18 december 2017 nieuwe Europese drempelbedragen vastgesteld, die gelden vanaf 1 januari 2018 (voor een periode van 2 jaar).

De Europese drempels vervat in artikel 4 RL 2014/24 (klassieke sectoren) (art 11 KB Plaatsing klassieke sectoren) worden als volgt aangepast:

→ Werken: 5.225.000 wordt 5.548.000

→ Leveringen en diensten (centrale overheden): 135.000 wordt 144.000

→ Leveringen en diensten (decentrale overheden): 209.000 wordt 221.000

Het bedrag van 144.000 wordt ook de nieuwe drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (art 90,1° KB Plaatsing klassieke sectoren).

We zien dit bedrag ook al terug in het reparatie-K.B. dat de drempel van 85.000 euro in artikel 29 van de rechtsbeschermingswet optrekt naar 144.000 euro (blogpost 15 december 2017)

De Europese drempels vervat in artikel 15 van de richtlijn 2014/25/EU (speciale sectoren(art 11 KB Plaatsing speciale sectoren) worden als volgt aangepast:

→ Leveringen en diensten: 418.000 wordt 443.000 euro

→ Werken: 5.225.000 wordt 5.548.000

De Europese drempels vervat in artikel 8 van de richtlijn 2014/25-3/EU (concessieovereenkomsten) worden als volgt aangepast:

→ 5.225.000 euro wordt 5.548.000 euro

De nieuwe drempelbedragen moeten nog worden omgezet in Belgische wetgeving. Dit gebeurt bij Ministerieel Besluit dat de drempels aanpast in de verschillende K.B.’s.

Verordeningen

→ Verordening 2017/2365 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (klassieke sectoren)

 Verordening 2017/2364 tot wijziging  van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (speciale sectoren)

→ Verordening 2017/2366 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (concessies)

Lees hier het originele artikel