Actualia Overheidsopdrachten 2022/2023

Webinar op 6 juni 2023

Overheidsopdrachten
anno 2022

Webinar on demand

Overheidscontracten: de impact van het nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Overheidsopdrachten:
10 knelpunten onder de loep

Webinar on demand

Privaat versus publiek bouwrecht

Webinar on demand

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten

Webinar on demand

Nieuw e-Procurement-platform vanaf 2 mei 2023 beschikbaar – offertes te bewaren! (Publius)

Auteur: Jade Leenaert, Sofie Logie en Thomas Fiers (Publius)

Op 4 september 2020 gaf de Ministerraad de goedkeuring om te starten met een project ter vervanging van het huidige e-Procurement-platform.

Vandaag heeft de FOD BOSA aangekondigd dat een voorlopige go-live beschikbaar zal zijn vanaf 2 mei 2023.

De meeste gegevens uit het huidige platform zullen gemigreerd worden.

Enkel de ingediende offertes en de rollen die een aankoper heeft op het huidige platform worden niet gemigreerd.

Vanaf 2 mei 2023 wordt het huidige platform afgesloten voor bijna alle activiteiten. Alleen de nog lopende dossiers zullen nog afgerond kunnen worden.

Het publiceren van een erratum of stopzetting is nog mogelijk, maar nieuwe aankondigingen, zoals de gunning van een opdracht, zullen in het nieuwe platform moeten gebeuren.

Voor vragen zal een helpcenter beschikbaar zijn.

Bron: Publius